بررسی و مطالعه زیست شناسی انواع مارماهی ها

ویژگیهای گرددهانان ویژگیهایی که باعث می‌شود گرددهانان را در رده مهره‌داران قرار دهند عبارتند از: مغز متمایز و ویژه ، دارا بودن گوشهای داخلی و وجود گویچه‌های سرخ و سفید در خون. بخشهای ابتدایی ناشی از مهره‌های بندبندی و دستگاههای متناسب با جانور مهره‌دبررسی و مطالعه زیست شناسی انواع مارماهی ها|30009168|xgs|بررسی انواع مارماهی ها, مطالعه زیست شناسی انواع مارماهی ها,تحقیق انواع مارماهی ها
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی و مطالعه زیست شناسی انواع مارماهی ها

ویژگیهای گرددهانانویژگیهایی که باعث می‌شود گرددهانان را در رده مهره‌داران قرار دهند عبارتند از: مغز متمایز و ویژه ، دارا بودن گوشهای داخلی و وجود گویچه‌های سرخ و سفید در خون. بخشهای ابتدایی ناشی از مهره‌های بندبندی و دستگاههای متناسب با جانور مهره‌دار در آنها وجود دارد. گرددهانان به علت نداشتن سر ویژه و متمایز ، نداشتن آرواره و اندامهای جفت ، نداشتن کمربندهای اندامی و دنده‌ها با سایر مهره‌داران اختلاف دارند.استخوان بندی مارماهیمازه یا نوتوکورد به صورت استخوانبندی در سراسر عمر باقی می‌ماند. مازه به شکل میله باریک ژلاتینی که در بافت همبند سفتی جای گرفته است. قسمتهای استخوان‌بندی اصلی دیگر که همه غضروف هست عبارتند از:• جمجمه که از کاسه سر و از کپسولهای حسی تشکیل یافته است.• در داخل زبان یک قسمت از بافت غضروفی وجود دارد که اسکلت زبان به شمار می‌رود و زبان را نگهداری می‌کند.• کمانهای احشایی جفت و کامل به نام کمانهای آبششی که ناحیه آبششها را پشتیبانی می‌نماید.• کمانکهای کیسه‌ای شکل باریک و کوچک در پشت مازه برای بیشتر بندهای بدن دو جفت اختصاص داشته است.دستگاه گوارشدهان کوچک بوده و در مرکز قیف دهانی واقع است و بوسیله حرکت پیستون مانند زبان ، باز و بسته می‌شود. روی زبان نیز دندانهای شاخی وجود دارد. پس از دهان گلوی کوتاهی قرار دارد و سپس این لوله به دو بخش می‌شود، یکی مری در پشت و دیگری لوله تنفسی در سطح شکمی. معده وجود ندارد. انتهای پسین معده بوسیله دریچه‌ای به داخل روده که مستقیم است باز می‌شود. روده به مخرجی که کوچک است منتهی می‌شود. کبد معمولا مجرای صفراوی ندارد.دستگاه گردش خونقلب در داخل انتهای خلفی مسیر آبششی که فنجان مانند است در یک کیسه دل پوشی جای گرفته است. قلب دارای یک دهلیز و یک بطن با دیواره ضخیم است. خون از پیاز آئورتی به سوی جلو به داخل یک آئورت شکمی رانده می‌شود. از آنجا در 8 جفت شاخه‌های