بررسي اثار بين النهرين و مروري بر معماري هخامنشيان

فهرست صفحه مقدمه 2 اهميت آثار 4 مُهرها 6 زيگورات 7 نمونه خط 8 آراتاي باستاني 9 نقوش ابتدايي ترين 11 سيلو 14 معماري دوره هخامنشي 20 پاسارگاد 21 ديگر شهرها و بناها 22 مهرهاي هخامنشي 23 منبع 25 مقدمه مطالعه بيش از 250 مهر كشف شده در جيرفت نشان داد كه ايبررسي اثار بين النهرين و مروري بر معماري هخامنشيان|30012432|xgs|بررسي اثار بين النهرين و مروري بر معماري هخامنشيان
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسي اثار بين النهرين و مروري بر معماري هخامنشيان

فهرست صفحهمقدمه 2اهميت آثار 4مُهرها 6زيگورات 7نمونه خط 8آراتاي باستاني 9نقوش ابتدايي ترين 11سيلو 14معماري دوره هخامنشي 20پاسارگاد 21ديگر شهرها و بناها 22مهرهاي هخامنشي 23منبع 25

مقدمهمطالعه بيش از 250 مهر كشف شده در جيرفت نشان داد كه اين منطقه در هزاره سوم پيش از ميلاد چهار راه تجارت بوده است. اين مطالعات اثبات كرد كه شهر باستاني كنارصندل در حوزه‌ هليل‌رود چهار‌راه تجاري بين افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، خليج‌فارس و بين‌النهرين بوده ‌است.آثار به دست آمده از محوطه‌هاي باستاني هليل‌رود حكايت از تمدن در خور توجهي دارد. اين آثار در جريان كاوش‌هاي علمي باستان‌شناسان و حفاري‌هاي غير مجاز قاچاقچيان، آثار سنگي، سفالي و بقاياي معماري از هزاره سوم پيش از ميلاد در آنها به دست آمده اند. تاكنون در حاشيه رودخانه هليل‌رود با 400 كيلومتر طول، 120محوطه باستاني شناسايي شده است.يوسف مجيد‌زاده، سرپرست هيات كاوش در هليل‌رود در اين باره گفت: «مطالعه بيش از 250 مهر كشف شده در جيرفت، ارتباط تجاري اين منطقه در پنج هزارسال پيش با افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، خليج‌فارس و بين‌النهرين را اثبات مي‌كند. اين مطالعات نشان داد كه جيرفت چهار‌راه تجاري اقتصادي در هزاره سوم پيش از ميلاد بوده‌است.»او گفت: «علاوه بر وجود نقوش مختلف روي يك مهر، حك امضا تجاري اطلاعات مهمي را درباره نحوه زندگي افراد وارتباط‌هاي تجاري و اقتصادي مي‌دهد. مهرها نشان مي‌دهد كه تاجران با چه مناطقي تبادل كالا داشته‌اند. مهرهاي هر فرهنگ ومنطقه سبك خاصي دارد. با توجه به وجود مهرهاي مختلف كشور‌هاي گوناگون در اين مجموعه مي‌توان گفت كهجيرفت يك شاهر‌اه بزرگ تجاري در اين دوره بوده‌است.»‌تازه‌ترين فصل كاوش‌هاي باستان‌شناسي با هدف اثبات حقانيت ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي براي استرداد اشياي به غارت رفتن تمدن كهن جيرفت 12 دي به سرپرستي يوسف مجيد زاده در منطقه باستاني كنار صندل آغاز شد.رودخانه هليل رود از كوه هاي هزار و لاله زار سرچشمه مي گيرد و در طول 400 كيلومتر آن تا رودخانه جازموريان، محوطه هاي تاريخي بسياري شناسايي شده است.

کارشناسان متوجه ميشوند ، محوطه اي که به وسيله روستائيان حفاري شده، زمين بزرگي بوده که محوطه قبرستان شهر کهن بوده است. اشياء به يغما رفته هدايائي بوده اندکه معمولأ در هر قبري بطور متوسط 50 تا 60 عدد شيئ که براي خدايان همراه با مرده گان در داخل قبور نهاده مي شدند. غم انگيز آنکه در اثر رفتار نابخردانه روستائيان تمام استخوانها پودر و نابود شده اند. در حال حاضر بنظر ميرسد که تنها باقي مانده بيولوژيک ، از اين مردمان که ميتوانست اطلاعاتي در مورد هويت و نوع زندگي ايشان به ما برساند از دست رفته است.