دانلود پاورپوینت: بررسی انواع رفراکتومترها و شکست نور

فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 28 اساس کار رفرکتومتر در تابش نور به شرط تکفام بودن آن و هدایت آن به سمت محلول مورد نظر و عبور آن است که چون این دو محیط با هم تفاوت دارند ، نور شکسته شده و با ضریب شکست محدود قابل دریافت است. میزان شکست نور مانند ادانلود پاورپوینت: بررسی انواع رفراکتومترها و شکست نور|30015385|xgs|دانلود پاورپوینت: بررسی انواع رفراکتومترها و شکست نور
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود پاورپوینت: بررسی انواع رفراکتومترها و شکست نور

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 281 دو منشور: که یکی انتشار دهنده Diffusing prism و دیگری شكست دهنده Refracting prism است.نمونه مورد نظر بین این دو منشور قرار مي گيرد. نور وارد منشور انتشاردهنده شده وتجزیه می شوداین نور وارد نمونه مورد آزمایش شده و سپس به منشورشکست دهنده مي رود. (ورود نور از محيط رقيق به غليظ).قبل از هر بار ريختن محلول، منشورها كاملا تميز شده و با مقدار كمي از محلول موردنظر، شستشو داده مي شود.2 دو لنز: که یکی لنز تصوير و دیگری لنز n (ضريب شكست) است.

3 ترمومتر: جهت تنظیم و گزارش دما

4 پیچ هایی جهت تنظیم تصویر