بررسی و مقایسه ابر عمومی و ابر خصوصی در رایانس ابری 19 صفحه فایل ورد wor

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 19 سرویس های ابری بسیار پیچیده تر و متنوع تر از آن چیزی هستند که در ابتدا به چشم می آیند. می توان به شبکه های ابری کوچک که توسط خود شرکت ها میزبانی می شوند تا ارائه دهندگان خدمات ابری عمومی که در فضای اینترنت خدمات ابری ربررسی و مقایسه ابر عمومی و ابر خصوصی در رایانس ابری 19 صفحه فایل ورد wor|30018839|xgs|بررسی و مقایسه ابر عمومی و ابر خصوصی در رایانس ابری 19 صفحه فایل ورد word
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی و مقایسه ابر عمومی و ابر خصوصی در رایانس ابری 19 صفحه فایل ورد wor

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 19

سرویس های ابری بسیار پیچیده تر و متنوع تر از آن چیزی هستند که در ابتدا به چشم می آیند. می توان به شبکه های ابری کوچک که توسط خود شرکت ها میزبانی می شوند تا ارائه دهندگان خدمات ابری عمومی که در فضای اینترنت خدمات ابری را ارائه می دهند اشاره نمود. سرویس های ابری چه خصوصی باشند وچه عمومی همچنان به ارائه گزینه های بیشتر برای شرکت های کوچک و سازمان های بزرگ ادامه خواهند داد.

وقتی سازمان شما شروع به استفاده از سرویس های ابری می کند مهم است که شما توجه داشته باشید که کدام نوع سرویس ابری با نیازهای سازمان شما سازگارتر است. معمولا زمانی که شما در حال تصمیم گیری بر سر استفاده از ابر عمومی و یا خصوصی هستید راه حل جامعی برای آن وجود ندارد، اما مهم این است که به دقت گزینه های در دسترس را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید بهترین راه حل سازگار با سیستم خود را بیابید.

در نهایت تصمیم گیری بر سر چالش هزینه در برابر کنترل نمایان می گردد. به همین دلیل است که شرکت های زیادی هیبرید ابر عمومی و ابر خصوصی را استفاده می کنند. گاهی پاسخ ، هر دو است و به این ترتیب هزینه ها کاهش میابد اما همچنان سطح کنترل بر داده های مهم ، بالاست.