بررسی انواع رو اجزای پله و پله های ساختمانی (اداری، تجاری و مسکونی)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 43 فهرست مطالب مقدمه تعریف پله انواع پله اجزاء پله سیستم ساختاری پله برقی پیشینه پله های مورد استفاده در ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی پله های پيش ساخته پوشش پله ها پروژه ها منابع مقدمه طراحی معماری به نیازمند است تا پبررسی انواع رو اجزای پله و پله های ساختمانی (اداری، تجاری و مسکونی)|30019965|xgs|بررسی انواع رو اجزای پله و پله های ساختمانی (اداری, تجاری و مسکونی)
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی انواع رو اجزای پله و پله های ساختمانی (اداری، تجاری و مسکونی)

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 43

فهرست مطالبمقدمهتعریف پلهانواع پلهاجزاء پلهسیستم ساختاریپله برقیپیشینهپله های مورد استفاده در ساختمان های اداری، تجاری، مسکونیپله های پيش ساختهپوشش پله هاپروژه هامنابعمقدمهطراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دستر در بین طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها به بالا و پایین فراهم سازد.● تعریف پلهپلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است.● انواع پله▪ فرم پله▪ جنس پله▪ کاربری● فرم پله:▪ راه پله مستقیم▪ راه پله با پله های مایل▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا▪ راه پله ۴/۱ چرخش در پایین▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پایین▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف▪ راه پله مستقیم با پاگرد▪ راه پله مستقیم با ۴/۱ دور چرخش▪ راه پله مستقیم با نیم دور چرخش▪ راه پله پاسگی همراه با چرخش▪ راه پله با ستون پله باز با پاگرد▪ راه پله سلطنتی▪ راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد▪ راه پله با چهار پلکان▪ راه پله قوسی▪ راه پله سبدی با پاگرد▪ راه پله نیم دور چرخش▪ راه پله بیضی▪ راه پله حلزونی یا مارپیچی▪ راه پله هندسی● از نظر جنس:▪ پله های چوبی▪ پله های فولادی▪ پله های سنگی▪ پله های بتنی▪ پله های پلکسی▪ پله های چوبی فلزی● از نظر کاربری:در این بخش پله ها از نظر کاربرد در موقعیت مکانی مورد بررسی قرار می گیرند. این مبحث شامل دسته بندی هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم.▪ پله های آموزشی▪ پله های اداری▪ پله های تجاری▪ پله های فرار▪ پله های مراکز تفریحی▪ پله های بیمارستان▪ پله های هتل▪ پله های شهری▪ پله های مسکونی▪ پله های بیرونی● اجزاء پله۱) کف پله:به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.۲) ارتفاع پله:فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.۳) پیشانی پله:به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود۴) گونه پله:سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.۵) عرض پله:به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.