آشنایی با انواع و اجزای پستهای فشار قوی، ترانسفور ماتور و اصول کار آن، شینه بندی، مدار شکن و

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 150 فهرست مطالب فصل اول: انواع پستهای فشار قوی.................................................. پستهای فشار قوی از نظر عملکرد................................................. پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی.............آشنایی با انواع و اجزای پستهای فشار قوی، ترانسفور ماتور و اصول کار آن، شینه بندی، مدار شکن و|30021046|xgs|آشنایی با انواع و اجزای پستهای فشار قوی, ترانسفور ماتور و اصول کار آن, شینه بندی, مدار شکن و کدگذاری
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با انواع و اجزای پستهای فشار قوی، ترانسفور ماتور و اصول کار آن، شینه بندی، مدار شکن و

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 150

فهرست مطالبفصل اول: انواع پستهای فشار قوی..................................................پستهای فشار قوی از نظر عملکرد.................................................پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی...............................................اجزا تشکیل دهنده پستها...............................................................فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور..................................نحوه اتصال سیم پیچ ها..............................................................تپ چنجر..............................................................................سیستمهای خنک کننده ترانسها......................................................ترانسفورماتورهای اندازه گیری....................................................فصل سوم:شینه بندی ................................................................انواع شینه بندی.......................................................................آثار وقوع خطا........................................................................انواع رله های جریان زیاد...........................................................انواع تکیه گاه ومقره ها..............................................................فصل چهارم: مدار شکن.............................................................فرایند رفع اشکال خط................................................................انواع مدار شکن ها..................................................................مدار شکن های خلا.................................................................فصل پنجم:کدگذاری................................................................فصل اول

**انواع پستهاي فشار قوي**1- انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملكردپستهاي از نظر وظيفه اي كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زير تقسيم بندي مي شوندالف: پستهاي افزاينده ولتاژاين پستها كه به منظور افزايش ولتاژ جهت انتقال انرژي از محل توليد به مصرف بكار مي روند معمولا در نزديكي نيروگاهها ساخته مي شوند.ب: پستهاي كاهنده ولتاژ:اين پستها معمولا در نزديكي مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته مي شوند.ج: پستهاي كليدي:اين پستهاي معمولا در نقاط حساس شبكه سراسري و به منظور برقراري ارتباط بين استانهاي مختلف كشور ساخته مي شوندو معمولا رينگ انتقال شبكه سراسري را بوجود مي آورند در اين پستها تغيير ولتاژ صورت نمي گيرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغييرات ولتاژ از يك راكتور موازي با شبكه استفاده مي شود در بعضي از مواقع از اين راكتورها با نصب تجهيزات اضافي مصرف داخلي آن پست تامين مي شود.د: پستهاي تركيبي تا مختلطاين پستها هم به عنوان افزاينده يا كاهنده ولتاژ و هم كار پستهاي كليدي را انجام مي دهند و نقش مهمي در پايداري شبكه دارند.2- انواع پستهاي از نظر عايق بنديالف: پستهاي معموليپستهايي هستند كه هاديهاي فازها در معرض هوا قرار دارند و عايق بين آنها هوا مي باشند و تجهيزات برقرار و هاديها بوسيله مقره هايي كه بر روي پايه ها و استراكچرهاي فولادي قرار دارند نصب مي شوند اين پستها در فضاي آزاد قرار دارند در نتيجه عملكرد آنها تابع شرايط جوي مي باشد.ب: پستهاي گازي يا پستهاي كپسولي ) G.I.S)در اين پستها بجاي استفاده از عايق هاي چيني و شيشه اي p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عايق استفاده مي شود اين گاز نقاط برقدار را نسبت به يكديگر و نسبت به زمين ايزوله مي كند در اين نوع پستها كليه تجهيزات درون محفظه قرار دارند و طوري طراحي شده اند كه گاز به بيرون نشت نكند از محاسن اين پستها اشغال فضاي كم مي باشد و چون در فضاي بسته قرار دارند تابع شرايط جوي نمي باشند و از معايب آنها به دليل تكنولوژي بالاي كه دارند تعمير و نگهداري آنها مشكل است.*** اجزاء تشكيل دهنده پستها ***سوئيچگير(سوئيچ يارد):Switchgearترانسفورماتر قدرت:Power Transformerترانسفورماتور زمين:Ground Transformerترانسفورماتور مصرف داخلي:Staition Service ( T )جبران كننده ها:Componsatorsتاسيسات جانبي:

*سوئيچگير:به مجموعه اي از تجهيزات كه در يك ولتاژ معين رابطه بين دو باس را برقرار مي كند گفته مي شود وشامل قسمتهاي زير است:1- باسبار (شينه): Bas bar2- كليدهاي قدرت:Circuit Breaker3- سكسيونرها: Disconector Switch4- ترانس جريان: Current Transformer5- ترانس ولتاژ:Voltage Transformer 6- مقره اتكايي: (P.I)برقگير:Lighting Arester8- تله موج: Line Trapواحد منطبق كننده:L.M.U= Line Matching Unit* جبران كننده ها:خازنها2-سلفها(راكتورها)

*تاسيسات جانبي:اتاق فرمان.اتاق رله .باطريخانه.ديزل ژنراتور.تابلو توزيع ACتابلو توزيع DCباطري شارژر.روشنايي اضطراري.روشنايي محوطه.10- تاسيسات زمين كردن و حفاظت در مقابل صاعقه.*بي خط:به موقعيت ست و تعداد وروديها و خروجيها بستگي دارد و به مجموعه اي از تجهيزات كه تشكيل يك خط ورودي يا خروجي را بدهند بي خط گفته مي شود كه شامل:برقگيرترانس جريانلاين تراپسكسيونر ارتسكسيونر خطترانس جريانسكسيونربريكرسكسيونر*بي ترانس:به تعداد ترانسهاي قدرت بستگي دارد و به مجموعه تجهيزاتي كه ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار مي نمايد بي ترانس گفته مي شودو شامل:1- سكسيونر1- بريكرسكسيونرترانس جريانترانس ولتاژ1- برقگير

*تله موج يا تله خط يا موج گير:Line Trap, vawe Trapاز خطوط انتقال نيرو به منظور سيگنالهاي مختلف نظر سيگنال اندازه گيري و كنترل ار راه دور,مكالمات تلفني,تله تايپ,حفاظت جهت ارسال و دريافت فرمان از پست هاي ديگر نيز استفاده مي شود. جهت جلو گيري از تداخل اين سيگنالها كه داراي فركانس بالا مي باشند و جدا كردن آنها از فركانس سيستم قدرت و هم چنين به منظور جلو گيري از انتقال سيگنال به قسمتهاي ديگر و امكان ايجاد عملكرد صحيح از موج گير استفاده مي شود.موج گيربايد طوري باشد كه بتواند حداكثر جريان نامي و جريانهاي اتصال كوتاه را تحمل نمايد, موج گير بطور سري در انتهاي خطوط انتقال نيرو و در ايستگاهها نصب مي شود و بعد از ترانسفورماتورهاي ولتاژ قرار مي گيرد) در انتها و ابتداي خطوط قرار مي گيرد).سيگنالهاي p.L.c داراي فركانس بالا بوده و در شبكۀ ايران از 30khz تا500khz تغيير مي كند.موج گيرها معمولا از يك سلف كه داراي هسته مي باشد و يك مجموعه خازن و مقاومت كه مجموعا بطور موازي با هم قرار گرفته اند تشكيل مي شود از سلف(سيم پيچ) جريان خط بطور مستقيم عبور نموده و مجموعه خازن و مقاومت معمولا در داخل سيم پيچ نصب مي گردند.در يك موج گير براي تغيير فركانس و پهناي باند مسدود كننده فقط با تعويض خازن و تغيير ظرفيت آن اين عمل صورت مي گيرد. به منظور حفاظت لاين تراپ در مقابل اضافه ولتاژهاي ناگهاني كه ممكن است در دو سر لاين تراپ پديد آيد از برقگير استفاده مي شود.*موج گيرها در پستهاي فشار قوي به سه طريق نصب مي شوند:1- بصورت آويزي2- نصب موج گير بر روي مقره اتكايي3- نصب موج گير بر روي ترانسفورماتور ولتاژ.(مزيت اين طرح صرفه جويي در زمين پست است.)*تذكر :موج گيرها فقط در دو انتهاي خطوطي كه سيستم P.L.C بين دو پست برقرار باشد نصب مي گردد و معمولا بر روي دو فاز نصب مي شوند.( گاهي بر روي يك فاز ويا هر سه فاز نيز نصب مي گردند.)