آشنایی با هدايت كننده های سیال، انواع (انواع لوله ها و شیلنگها)، ساختار و نصب آنها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 40 مقدمه از هدايت كننده هاي سيال بمنظور اتصال اجزاء مختلف سيستم هيدروليك به يكديگر استفاده مي شود . عملكرد صحيح مدار به انتخاب مناسب ، و بازده اين خطوط انتقال بستگي دارد . خطوط مذكور بايستي ضمن تحمل فشار كاري و ضربات هيدرآشنایی با هدايت كننده های سیال، انواع (انواع لوله ها و شیلنگها)، ساختار و نصب آنها|30021051|xgs|آشنایی با هدايت كننده های سیال, انواع (انواع لوله ها و شیلنگها), ساختار و نصب آنها
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با هدايت كننده های سیال، انواع (انواع لوله ها و شیلنگها)، ساختار و نصب آنها

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 40

مقدمهاز هدايت كننده هاي سيال بمنظور اتصال اجزاء مختلف سيستم هيدروليك به يكديگر استفاده مي شود . عملكرد صحيح مدار به انتخاب مناسب ، و بازده اين خطوط انتقال بستگي دارد . خطوط مذكور بايستي ضمن تحمل فشار كاري و ضربات هيدروليكي توليد شده توسط سيستم از اندازه هاي مناسب جهت انتقال دبي حجمي مورد نياز و قابليت مونتاژ و دمونتاژ مناسب با حفظ خاصيت آب بندي بر خوردار باشند و افت فشار ايجاد شده ناشي از اصطحكاك داخلي آنها نيز به حداقل برسد .

انتخاب هدايت كننده هاهنگام انتخاب نوع هدايت كننده ، نكات زير بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرند :1- خطوط بايد توانايي تحمل فشار كاري را بصورت پيوسته دارا بوده و بتوانند تا چهار برابر فشار كاري را بصورت لحظه اي تحمل نمايند .2- خطوط انتقال ، به منظور نصب تجهيزات لازم در طول آنها بايد از استحكام كافي بر خوردار باشند .3- قطر خطوط انتقال بايستي به اندازه كافي بزرگ باشد تا از افت قشار غير مجاز ( بيش از 10/0 فشار اوليه ) جلوگيري شود .4- به منظور كاهش جريانهاي آشفته و افتهاي اصطحكاكي ، سطوح داخلي خطوط انتقال مي بايست از صافي مناسب بر خوردار باشند .5- مواد تشكيل دهنده خطوط انتقال بايد با سيال گذرنده از آنها سازگار باشد .6- جهت سهولت در باز و بستن و يا تعويض اجزاء از پايانه هاو اتصالات مناسب استفاده شود .7- در كاربرد ويژه مانند صنايع هوايي و فضايي بايد به فاكتور وزن نيز توجه گردد .انواع هدايت كننده هاهدايت كننده هاي سيال در انواع زير در جهت كاربردهاي متفاوت در دسترس مي باشند:1- لوله هاي صلب فولادي2- لوله هاي نيمه صلب3- لوله هاي پلاستيكي4- شيلنگهاي انعطاف پذيرلوله هاي صلب فولادياين لوله ها كه با انواع رزوه هاي مخروطي و مستقيم در دسترس مي باشند . ، به دليل عملكرد مطلوب ، در دسترس بودن ، قيمت مناسب و دارا بودن مقاومت مكانيكي بالا ، به طور وسيع در صنعت هيدروليك مورد استفاده قرار مي گيرند . حجيم بودن ، وزن زياد و نياز به تعداد زياد اتصالات از مهمترين معايب اين نوع هدايت كننده ها به شمار مي آيد . لوله هاي صلب فولادي بر حسب قطر نامي و كد مشخصه ضخامت ديواره دسته بندي مي شوند و در اندازه هاي نامي 8/1 تا .in 8 ( اندازه روزه ي لوله ) در چهر محدوده استاندارد براي ضخامت ديوار ه در دسترس مي باشند ( جدول 8-1 ) . اتصالات به وسيله روزه هاي نر و ماده آب بندي مي شوند . تعدادي از انواع اتصالات مورد استفاده جهت لوله هاي صلب در شكل 8-1 نشان داده شده اند . اتصالات روزه اي حد اكثر تا اندازه . in 4/1 1 استاندارد بوده و براي اندازههاي بزرگتر در صورت نياز از فلنجهاي جوشي مطابق شكل 8-2 استفاده مي گردد . جهت آب بندي از اين فلنجها از واشر هاي پهن يا او- رينگ استفاده مي شود .لوله هاي نيمه صلبلوله هاي نيمه صلب نيز مانند لوله هاي صلب به منظوراتصال بين نقاط ثابت در سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند . لوله هاي نيمه صلب بدون درز فولادي بيشترين كاربرد را در لوله كشي سيستم ها ي هيدروليكي داشته و داراي مزاياي مهمي نسبت به لوله هاي صلب مي باشند . مونتاژاين لوله ها ساده تر بوده و نيازمند جوشكاري در اتصالات نمي باشند . به منظور كاهش تعداد اتصالات ، آنها را مي توان به شكل دلخواه رخم نمود . در هنگام باز و بسته شدن ، مشكلات آب بندي كمتري دارند و در مصارف با دبي كم ، وزن آنها در مقايسه با انواع صلب كمتر و قيمت آنها ارزانتر است .