آموزش الکترونيکي و کاربرد و پیاده سازی آن در مهندسي معدن و شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص م

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 170 فهرست مطالب چکيده فصل اول : کليات 1 - 1 هدف فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات 1 - 2 تاريخچه 2 - 2 معرفي 3 - 2 تعاريف و اصطلاحات 4 - 2 عناصر اصلي 5 - 2 دو نوع آموزش از راه دور 6 - 2 فرضيات اصلي آموزش از راه دور فصل سوم : مديآموزش الکترونيکي و کاربرد و پیاده سازی آن در مهندسي معدن و شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص م|30021057|xgs|آموزش الکترونيکي و کاربرد و پیاده سازی آن در مهندسي معدن و شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص مورد نياز
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آموزش الکترونيکي و کاربرد و پیاده سازی آن در مهندسي معدن و شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص م

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 170

فهرست مطالب

چکيده

فصل اول : کليات1 - 1 هدففصل دوم : تعاريف و اصطلاحات1 - 2 تاريخچه2 - 2 معرفي3 - 2 تعاريف و اصطلاحات4 - 2 عناصر اصلي5 - 2 دو نوع آموزش از راه دور6 - 2 فرضيات اصلي آموزش از راه دورفصل سوم : مديريت و برنامه ريزي1 - 3 برنامه ريزي آموزشي2 - 3 مديريت آموزشيفصل چهارم : طراحي آموزش از راه دور1 - 4 زير ساختهاي آموزش مجازي1 - 1 - 4 بررسي يک نمونه زيرساخت نرم افزاري2 - 4 عناصر طراحي3 - 4 حركتهاي ساختاري4 - 4 حمايت از نوآوري ها5 - 4 ايجاد مطالب براي آموزش از راه دور6 - 4 اهميت نقش فن آوري در مقوله طراحيفصل پنجم : چشم‌اندازهاي برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فن‌آوري اطلاعات در نظام رسمي آموزشي ايران1 - 5 بيان مسأله2 - 5 اهميت برنامه‌ريزي بلندمدت و متمركز3 - 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش4 - 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش5 - 5 دانشگاه آرماني در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتي جامعه دانايي محور6 - 5 آموزش در هزاره سوم7 - 5 بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش8 - 5 نگاهي به رابطه فناوري ارتباطات و اطلاعات با آموزش

فصل ششم : بحث و نتيجه گيري ؛ ارزشيابي1 - 6 آيا آموزش از راه دور موثر است ؟2 - 6 مزاياي دانشگاه مجازي3 - 6 روشهاي ارزشيابي4 - 6 ارزيابي هاي كيفي5 - 6 بررسي اجمالي دو دانشگاه اينترنتي5 - 6 پيشنهادات و نتيجه گيري

فصل هفتم : آموزش الکترونيکي و مهندسي معدن

منابع و ماخذ :فهرست کتاب هافهرست سايت هاي اينترنتي

چكيدهبا توجه به اينکه آموزش الکترونيکي ( E- Learning ) که زيرشاخه ای از آموزش از راه دور مي باشد ، در دنيا مقوله اي نو تازه مي باشد و مدت زيادي از تولد آن نمي گذرد ( حدودا از سال 1998 ميلادي ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبيين نگرديده است . و منابع و مآخذ مورد نياز بسيار ضعيف مي باشند . علي الخصوص منابع فارسي زبان . در نتيجه خود بحث آموزش الکترونيکي ( E- Learning ) جاي کار و مالعه فراواني دارد .متاسفانه بسياري از کلاسها و برنامه هاي آموزشي که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونيکي برگزار مي گردند ، به دليل ضعفهاي ريشه اي تئوريک و عدم ايجاد زيرساخت هاي لازم ، کارايي لازم را نداشته و به هيچ وجه اهداف اساسي آموزش الکترونيکي را تامين نمي کنند . چرا که برخي از متوليان امور آموزشي فکر مي کنند که با تايپ جزوات درسي و قرار دادن آنها در سايت اينترنتي و رفع اشکال اينترنتي و ... مي توان آموزش الکترونيکي راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدي هم ايجاد کرد . درصورتي که در آموزش الکترونيکي بايد حتي مسايل روانشناسي آموزشي را هم در نظر گرفت.به همين دليل در اين پروژه که کاربرد آموزش الکترونيکي در مهندسي معدن مي باشد ، بيشتر به مباحث بنيادي آموزش الکترونيکي و امکان سنجي پياده سازي آن در ايران پرداخته شده است . در ابتدابه تاريخچه مختصري از آموزش و استفاده از تكنولوژي در آن پرداخته شده است .سپس تعريف و تشريحي واضح و كامل از اين عنوان و اصطلاحات مختلف آن ، به عمل آورده شده .فن آوري هاي مربوطه و روشهاي پياده سازي آن از ديگر مباحث مورد توجه در اين پروژه مي باشد.دررابطه با كارايي و يا عدم كارايي و همچنين بررسي بلقوه آن در نيز مطالبي عرضه شده است .در انتها نيز آموزش الکترونيکی در مهندسی معدن همراه با ارائه يک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .فصل اول : کليات1 - 1 هدف

فصل اول : کليات1 - 1 هدفبا پيشرفت دانش بشر و به تبع آن فن آوري زندگي و الگوي رفتاري انسان در جامعه دستخوش تغييرات چشمگير و فوق العاده اي شده است.تفاوت زندگي امروز با بطور مثال دو نسل پيش از اين نيز عمدتا از اين جا ناشي مي شود. ارتباطات نيز که بطور اجتناب ناپذيري با تکنولوژي ادغام شده است نقش بسزايي در ايجاد تغييرات در الگوهاي رفتاري انسان در زندگي داشته است.بطور خيلي ساده مي توان رد فن آوري را در اکثر صور زندگي دنبال کرد .امروزه به راحتي امکان دسترسي به کامپيوتر - يکي از سردمداران بزرگ فن آوري امروزي - در اکثر منازل وجود دارد. اين بدان معناست که با کمي دانش اندک درباره استفاده از کامپيوتر و اتصال به شبکهاي اينترنتي که کم و بيش اکثر مردم نيز اين توانايي را دارا مي باشند با دنياي جديدي مي توان آشنا شد که اين قابليت تا چند سال پيش وجود نداشت.استفاده از اينترنت و انتقال آن به منازل و خصوصي شدن آن در اين چند سال سرعت بسيار چشمگيري داشته است بطوري که براي مثال تا سال 1993 ميلادي تعداد شبکه هاي متصل به اينترنت حدود 3 ميليون بود ولي امروزه تقريبا حدود 300 ميليون شبکه در سراسر دنيا به هم متصل مي باشند واکتر مردمي که به کامپيوتر دسترسي دارند به اينترنت نيز دسترسي دارند.پس مي توان نتيجه گرفت که در دنياي اتباطات زندگي مي کنيم و فرار از آن و کتمان آن کاري غيرممکن و غيرضروري مي باشد.حال بايد ديد که چگونه مي توان صور مختلف فن آوري را شناسايي کرد و از آن بطور درست استفاده نمود.استفاده از اينترنت و ارتباط با دنياي IT يکي از راه هاي ممکن مي باشد ولي به تنهايي شايد موثر و کارآمد نباشد.در اينجا وجود يک نيروي متخصص و کاردان مي تواند بشدت مفيد باشد.همچنين وجود منابع و ماخذ معتبر نيز در تسريع و شناساندن عوامل مختلف يک پديده تکنولوژيکي بسيار موثر است.پس در يک نتيجه گيري کلي مي توانم اهداف خود را از ارائه چنين کار تحقيقاتي بصورت زير بيان کنم.

1. آشنايي با پديده اي بنام آموزش الکترونيکي.2. شناسايي معاني و مفاهيم کلي.3. درک جزئيات اساسي.4. شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص مورد نياز و مربوطه.5. بررسي امکان پياده سازي آن در ايران به خصوص در رشته مهندسی معدن .فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات1 - 2 تاريخچه2 - 2 معرفي3 - 2 تعاريف و اصطلاحات4 - 2 عناصر اصلي5 - 2 دو نوع آموزش الکترونيکي6 - 2 فرضيات اصلي آموزش الکترونيکي

1 - 2 تاريخچهابتدا تغييرات اساسي در طول تاريخ بشر كه تحت عنوان “موج ” از آنها ياد مي‌شود را بررسي کرده و سپس مطالعه دقيقتر تاريخچه آموزش الکترونيکي مي پردازيم .

الف – اعصار گوناگون در طول تاريخ بشرموج اول: عصر كشاورزياولين اختراع بشر آتش بوده است كه تقريباً چهار ميليون سال قبل از ميلاد حضرت مسيح شناخته شد. 2500 سال بعد بشر موفق به اختراع دوم خود كه ابزار بود شده است. فاصله بين دو اختراع نشان از بدوي بودن بشر اوليه دارد بعدها اختراعات جديدتري به تناوب رشد و تمدن بشر بوجود آمد تا اينكه زمينه تغيير اساسي يعني موج اول فراهم شد و جامعه كشاورزي شكل گرفت. جمعيت جهان در سالهاي قبل از ميلاد حضرت مسيح بسيار كم بود و حتي هزار سال بعد از ميلاد آن حضرت به 300 ميليون نفر رسيد اولين تغيير در جامعه انساني كه به موج اول يا جامعه كشاورزي و يا عصر كشاورزي لقب يافته است، قبل از ميلاد حضرت مسيح شروع شده و عمري 29500 ساله اي داشته است. هدف از ايجاد اين موج حل مشكلات معيشتي و غذايي بشر آن زمان بوده است.