بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصی

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 110صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصی|32011348|xgs|سرمایه فکری, بازارگرایی , بعد انسانی, بعد مشتری, بعد ساختاری,پایان نامه بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصی,پروژه بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصی,نگین فایل
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصیتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 110صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات ابعاد سرمایه فکری بر افزایش میزان بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان می باشد. روش انجام تحقیق حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده است و آزمون فرضیات با روش همبستگی و نرم‌افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفته است. قلمرو مکاني اين تحقيق شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی استان اصفهان در بازه ی زمانی بهار و تابستان 1392 می باشد که با توجه به حجم جامعه 600 نفری، 255 آزمودنی به روش تصادفی طبقه ای برای انجام تحلیل های آماری انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسش نامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس ساخته شده است و پرسش نامه بازارگرایی که توسط نارور و اسلیتر ارائه شده است ، هر دو مورد تایید قرار گرفتند.
نتایج تحقیق در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شد که در بخش آمار توصیفی ، اعضای نمونه آماری را بر حسب میزان سن ، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و نوع شرکت به تفصیل ذکر شدند و در بخش آمار استنباطی ، نتایج تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه مستقیمی بین ابعاد مختلف سرمایه فکری و بازارگرایی شرکت های بیمه وجود دارد و نیز آزمون های تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بعد مشتری سرمایه فکری از دیگر ابعاد سرمایه فکری میانگین بالاتری دارد. و در آخر بر اساس نتایج آزمون های آماری مذکور پیشنهاداتی به شرکت های خصوصی بیمه استان اصفهان و سایر ارگان های مشابه ارائه گردید.

مقدمه
در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتراز گذشته رقابتی وغیرقابل پیش بینی شده ، شرکت ها برای ماندگاری و حصول به اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه شایستگی ها و قابلیت های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. بازارگرایی که رویکردی عملیاتی به دید گاه بازاریابی در عملیات و فعالیتهای شرکت است. در2 دهه گذشته از استقبال بسیاری در بین پژوهشگران و اندیشمندان بازاریابی و اندیشمندان بازاریابی و مدیران شرکت ها برخوردار شده و در پژوهش های متفاوتی رابطه آن با سرمایه های فکری و انسانی با حضور یا عدم حضور متغیرهای واسطه و میانجی برسی شده است. اما بر اساس تعریفی غیر آکادمیک؛ یک شرکت بازارگرا، شرکتی است که فعالیت ها، و خدمات خود را با توجه به نیازها و الزامات مشتریانش سازماندهی می نماید . در مقابل اینگونه شرکت ها، یک شرکت محصول گرا جالب توجه و مهیجی را تولید کرده و به دنبال تحریک علاقمندی وتوجه چرخهٔ عرضه و تقاضا برای این محصولات و خدمات میباشد . اگرچه ، احتمال موفقیت در هر یک از این دو گرایش وجود دارد ، اما با محصول گرایی تنها بودن موفقیت در هریک از این دو گرایش وجود دارد ، این محصول گرای تنها بودن موفقیت مشکل ترحاصل می شود. ازسوی دیگر امروز ه سرمایه فکری (IC) . عامل کلیدی در بازارگرایی و سود آوری شرکت ها بشمار میرود. دو عامل مهم که موجب بالا رفتن عملکرد بازارگرایی شرکت ها در دو دهه گذشته شده است؛ جهانی شدن و افزایش تغییرات در فناوری می باشد. در چنین محیطی سرمایه فکری و دارایی های نامشهود از عوامل مهم موفقیت به شمارمی روند. در رقابت اقتصادی جدید ، دارایی های مبتنی بردانش فراهم کننده یک مزیت رقابت ذاتی هستند. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با معرفی ابعاد متشکله بازارگرایی و سرمایه فکری ارتباط آنها را در میان شرکت های خصوصی بیمه بررسی نماید .

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول کلیات 2
1 -1 - مقدمه 3
2-1- بیان مسئله پژوهش 3
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
4-1-فرضیات پژوهش 5
5 – 1 - مدل مفهومی پژوهش 6
6-1-اهداف تحقیق 6
7-1-تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
فصل دوم ادبیات تحقیق 7
1-2- مقدمه 8
بخش اول ادبیات مرتبط با بازارگرایی 8
2-2-مروری بربازارگرایی 8
3-2 دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو- 1998 10
4-2- دیدگاه هوشمندی بازاراز نظر کوهلی وجاورسکی 1990 11
5-2-دیدگاه فرهنگی از نظر نارور واسلیتر 1910 13
6-2- دیدگاه کانون استراتژیک ازنظر روکرت-1992 14
7-2-دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند وهمکاران 1993 15
8-2- رویکرد فرهنگ سازمان لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر-2000 19
9-2- مروری بر مدل های بازارگرایی 22
10-2- مروری برپیاده سازی بازارگرایی 25
11-2 رویکرپردازش اطلاعات کوهلی وجاورسکی 25
12-2- رویکرد هنجارمبنای لینچتنهال وویلسون 25
13-2- رویکرد تغییرفرهنگی – نارورواسلیتر 28
14 – 2 - رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی،گولزیوآرنولد 30
15-2- رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت،کارپنتروشری 30
بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری 35
16-2- معرفی سرمایه فکری 35
17-2- مدل ادوینسومن و مالون 38
18- 2- مدل بروکینگ 40
19 -2- مدل روس و همکاران 41
20 -2- مدل استیوارت 43
21 - 2- مدل سالیوان 44
22 – 2 - مدل بونفرر 45
23 – 2- مدل هانس ولاواندال 46
24-2- مدل لین 47
25-2- شباهت موجود درتعاریف واجزای مدلهای سرمایه فکری 48
27 - 2- سابقه مطالعات انجام شده خارجی 51
28 - 2- سابقه مطالعات انجام شده داخلی 52
29-2- مدل مفهومی پژوهش 54
فصل سوم روش شناسی پژوهش 55
1-3- مقدمه 56
2-3- روش تحقیق 56
3- 3- قلمرو تحقيق 57
4-3- جامعه و نمونه آماري 57
5-3- نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه 57
6-3- روش نمونه‌گيري 57
7-3- متغيرها و شاخص هاي تحقيق 57
8-3- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 57
9-3-روایی وپایایی پرسشنامه ها 59
10-3- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات 61
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات 62
1-4- مقدمه 63
2-4- آمار توصیفی 63
1-2-4- سطح تحصيلات 64
2-2-4-ميزان سن 65
3-2-4-جنسيت 66
4- 2 - 4 - ميزان سابقه خدمتی 67
5-2-4- نوع شرکت ها 68
3 - 4- آمار استنباطي 71
1- 3- 4- آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن 71
2-3-4- فرضيه فرعی اول پژوهش 72
3-3-4- فرضيه فرعی دوم پژوهش 73
4-3-4- فرضيه فرعی سوم پژوهش 74
5-3-4- آزمون تحليل واريانس فريدمن 75
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 77