پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی

قسمتی از متن: منطقه خطوط و لوله تهران زیر مجموعه ی شرکت خطوط لوله ونفت ایران می باشد این شرکت با قریب 13000 کیلومتر خطوط لوله با گذر از ارتفاعات و کوهپایه ها حمل مواد نفتی را به اقصی نقاط کشور برعهده دارد یا به صورتی وظیفه این شرکت حمل مواد نفتی از مپروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی|39012894|xgs|مراحل تعمیر شبکه برق رسانی,شبکه برق رسانی,دانلود پروژه تعمیر شبکه برق رسانی,پروژه تعمیرات منطقه نفتی,ترانسفورماتورهای اندازه گیری,ترانسفورماتورهای جریان,ترانسفورماتورهای پتانسیل,ترانسفورماتور سه فاز,دانلود تحقیق در مورد تعمیر شبکه برق,تعمیر
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی

قسمتی از متن:
منطقه خطوط و لوله تهران زیر مجموعه ی شرکت خطوط لوله ونفت ایران می باشد این شرکت با قریب 13000 کیلومتر خطوط لوله با گذر از ارتفاعات و کوهپایه ها حمل مواد نفتی را به اقصی نقاط کشور برعهده دارد یا به صورتی وظیفه این شرکت حمل مواد نفتی از منابع زیر زمینی آن تحت عنوان نفت خام به پالا یشگاههای کشور می باشد که پس از انجام مراحل پالایش ودر اختیار گرفتن مواد پالایشی تحت عنوان فرآورده های نفتی شامل نفت سفید, نفت گاز, بنزین و... در پوشش پروسه ی برنامه ریزی شده ی حمل مواد از طریق لوله و هدایت و پشتیبانی تلمبه خانه های مسیر راه به مراجع مورد نیاز حمل و تحویل شرکت پخش جهت استفاده ی مصرف کنندگان می گردد .
منطقه ی تهران خود دارای واحدهای مکانیک , برق , بهره برداری, مخابرات اداری ومالی، تعمیرات عمومی وتعمیرات خط می باشد که شرح وظایف آن به اختصار بیان می گردد.

فهرست:
شرح فعالیتها
واحد مالی واداری
واحد بهره برداری کنترل وبرنامه ریزی
واحد تعمیرات عمومی
واحد مکانیک
واحد برق
واحد مخابرات
تعمیرات خط
واحد برق
پست فشار قوی
تجهیزات موجود در پست
داخل اتاق کنترل
ترانسفورماتورهای اندازه گیری
ترانسفورماتورهای جریان
ترانسفورماتورهای پتانسیل ( فشار)
ترانسفورماتور
ترانسفورماتور سه فاز
اتصالات ترانس سه فاز
اتصال مثلث – ستاره یا - Y
اتصال ستاره - مثلث یا Y -
اتصال مثلث باز یا V – V