دانلود مقاله ترجمه شده بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد. فهرستمقاله: چکیده 1. مقدمه 1.1 اساسهای زمان بندی 2. محیطهای توزیع یافته مرسوم 3. معماری گرید 4. تکنیک ها و الگوریتمهای زمان بندی استفاده شده در محاسبات گرید 4دانلود مقاله ترجمه شده بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه|40249766|xgs|محاسبات گرید,زمان بندی گرید,مجازی سازی,زمان بندی منبع
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود مقاله ترجمه شده بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد.

فهرستمقاله:

چکیده
1. مقدمه
1.1 اساس‌های زمان بندی
2. محیط‌های توزیع یافته مرسوم
3. معماری گرید
4. تکنیک ها و الگوریتم‌های زمان بندی استفاده شده در محاسبات گرید
4.1 استراتژی گروه بندی شغل در محاسبات گرید
4.2 زمان بندی انطباقی
4.3 الگوریتم شب تاب
4.4 الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO)
4.5 الگوریتم غیرمستدل برای زمان بندی شغل
4.6 الگوریتم زمان بندی مهلت اولویت بندی شده (PDSA)
4.7 تکنیک توازن بار
4.8 زمان بندی وظیفه در زمان بندی شغلی
4.9 الگوریتم (MFQ)
4.10 اولویت غیرپیشگیرانه (NPRP)
5. تشکر و قدردانی
6. نتیجه گیری