دانلود پاورپوینت امنیت شبکه

lمزایا و معایب شبكه اختصاصیlاختصاصی بودن كانال و كم شدن احتمال حملهlآزادی در انتخاب پروتكلlهزینه بالا در ایجادlهزینه نگهداری و ارتقاءlعدم اتصال به دنیای خارج از سازمانlاینترنت، بستر ارتباط الكترونیكی دنیا و ضرورت اتصال به آنlارتباط بین شبكه ای از طریدانلود پاورپوینت امنیت شبکه|40261742|xgs|امنیت شبکه,شبکه ,امنیت در شبکه ها ,اصول امنیتی در شبکه ,شبکه های کامپیوتری,سکوریتی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود پاورپوینت امنیت شبکهlمزایا و معایب شبكه اختصاصیlاختصاصی بودن كانال و كم شدن احتمال حملهlآزادی در انتخاب پروتكلlهزینه بالا در ایجادlهزینه نگهداری و ارتقاءlعدم اتصال به دنیای خارج از سازمانlاینترنت، بستر ارتباط الكترونیكی دنیا و ضرورت اتصال به آنlارتباط بین‏شبكه‏ای از طریق اینترنت و بسطی بر اینترنتlحال پتانسیل اتصال میلیون‌ها نفر به شبكه سازمانی فراهم شده است.lلذا:lتهدید وجود دارد.lامنیت مطلق وجود ندارد.lامنیت جزء ‌لاینفك سیستم‌ها شده است.lمفاهیم امنیتیlحمله امنیتی§حملات فعال (Active) و غیر فعال(Passive)lمكانیزم امنیتیlسرویس امنیتی

محرمانگی

هویت شناسی

عدم انكار

جامعیت

كنترل دسترسی

دسترس پذیری

جامعیت داده: آنچه رسیده همان است كه فرستاده شده

:: امضاء

محرمانگی داده‏ها: عدم تغییر و یا دزدی داده‏ها

:: رمزگذاری

هویت‏شناسی: شما همانی هستید كه ادعا می‏كنید

:: كنترل هویت

فایل پاورپوینت 23 اسلاید