دانلودفایل Word ورد پایان نامه زمانبندی سیستم های بلا درنگ

مشخصات مقاله:عنوان کامل:تحقیق بررسی زمانبندی بلا درنگدسته: فناوری اطلاعات و کامپیوترفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات تحقیق: ۷۷چکیده ای از مقدمه آغازین ”بررسی زمانبندی بلا درنگ”بدین شرح است: . مهمترین کاربردسیستمهای بلادرنگدر رابطهدانلودفایل Word ورد پایان نامه زمانبندی سیستم های بلا درنگ|41015677|xgs|دانلودفایل Word ورد پایان نامه زمانبندی سیستم های بلا درنگ
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلودفایل Word ورد پایان نامه زمانبندی سیستم های بلا درنگمشخصات مقاله:عنوان کامل:تحقیق بررسی زمانبندی بلا درنگدسته: فناوری اطلاعات و کامپیوترفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات تحقیق: ۷۷چکیده ای از مقدمه آغازین ”بررسی زمانبندی بلا درنگ”بدین شرح است:

.

مهمترین کاربردسیستمهای بلادرنگدر رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند.مشخصات سیستمهای عامل بلادرنگ:سیستمهای عامل بلادرنگ را میتوان با داشتن ملزومات یگانه در پنج حوزه عمومی زیر مشخص نمود:•قطعی بودن•پاسخ دهی•کنترل کاربر•قابلیت اطمینان•نرمش با خطاسیستم عاملی قطعی است که عملیات خود را در زمانهای ثابت یا فواصل زمانی از پیش تعیین شده ، انجام دهد. وقتی چند فرایند در رقابت برای منابع و زمان پردازنده هستند ، هیچ سیستمی نمی تواند قطعی باشد. در یک سیستم عامل بلادرنگ ، درخواستهای فرایند برای خدمت توسط رخدادها و زمانبندی های خارجی اعمال می شود. میزان پاسخگویی سیستم عامل به درخواستها ، اولاً به سرعتی که می تواند به وقفه ها پاسخ دهد و ثانیاً به اینکه آیا سیستم ظرفیت کافی برای اداره تمام درخواستها ، در زمان معلوم دارد یا خیر، وابسته است .یک معیار مفید برای قابلیت عملکرد قطعی سیستم عامل، حداکثر تأخیر از زمان ورود یک وقفه دستگاه با اولویت بالا ، تا زمان شروع خدمت است . در سیستم های عامل غیر بلا درنگ ، این تأخیر ممکن است در محدوده دهها تا صدها میلی ثانیه باشد ، در حالیکه در یک سیستم عامل بلادرنگ ممکن است این تأخیر حد بالایی از محدوده چند میکرو ثانیه تا یک میلی ثانیه داشته باشد.

بخشی از فهرست مقاله:

شرح عملگرهای بهبودیافته

تشریح مطالعات تجربی

فصل چهارم : منابع

فهرست جدول ها و شکلها :

شکل 1 – 1 : زمانبندی یک فرایند بلادرنگ

شکل 1 – 2 : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن

شکل 1 – 3 : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع

شکل 1 – 4 : مثالی از زمانبندیLinux

شکل 1 – 5: طبقه های اولویت درSVR4

جدول 1 -1 : اطلاعات اجرای دو وظیفه متناوب

جدول1 – 2: اطلاعات اجرای پنج وظیفه نامتناوب

شکل 3– 1: معماری سیستم جامع

شکل 3 – 2 : پروتکل ارتباطRS- 232C

شکل 3 – 3: خطایchecksum

شکل 3 – 4 : زمان تزریق خطا

شکل 3 – 5 : عملگرهای جهش یافته

شکل 3 – 6 : مثالی ازCRM

شکل 3 – 7 : مثالی ازCRH

جدول 3 – 1: رابط میانRTOSو برنامه

جدول 3 – 2 : محل تزریق خطا

جدول 3 – 3 :RTOSو برنامه های کاربردی

جدول 3 – 4 : تعداد رابطهای بینRTOSو برنامه