طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات31حجم0/29 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران چكیده : امروز صنعت توریسم در دنیا یكی از منابع مهم درآمد زایی و در عین حال از جمله پارامترهای مؤثر در تبادلطراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران|42030551|xgs|بازاریابی,صنعت توریسم,صنعت جهانگردی ایران,الگوی سیاست گذاری, بازاریابی صنعت جهانگردی,طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

دانلود مقاله


مشخصات فایل
تعداد صفحات31حجم0/29 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران چكیده : امروز صنعت توریسم در دنیا یكی از منابع مهم درآمد زایی و در عین حال از جمله پارامترهای مؤثر در تبادلات فرهنگی بین كشورها می باشد . و در این میان ، كشور ایران با یك قدمت تاریخی چندین هزار ساله و وجود جاذبه های سیاسی و زیارتی از جمله مراكز مهم توریستی در جهان می باشد با این حال پس از وقوع انقلاب اسلامی مهم ایران از این صنعت در دنیا كاهش چشمگیری یافته است كه این امر به دلیل وجود محدود دیتهای موجود در كشور با توجه به جهان بینی حاكم پذیرفته است . از جمله عواملی كه می تواند صنعت توریسم كشور را توسعه و بهبود بخشد به كار گیری ابزار ها و پارامتر های مؤثر بازاریابی می باشد كه در این تحقیق سعی ما بر این است كه ضمن شناسایی موانع مؤثرگسترش صنعت توریسم ، الگوی مؤثر بازاریابی جهت گسترش جذب توریسم را ارائه دهیم . کلمات کلیدی:بازاریابیصنعت توریسمصنعت جهانگردی ایرانالگوی سیاست گذاری مقدمه :كشور ایران با برخورداری از تمدن كهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یكی از قطب های مهم جهانگردی جهان ، توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد و از طرفی ، عدم توفیق ما در جذب جها نگردان همواره از موضوعات مهم محافل فرهنگی اقتصادی و دستگاه های اجرایی بوده است . امروزه اهمیت صنعت جهانگردی و لوزوم آن با توجه به نقش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن بر كسی پوشیده نیست. به رغم اهمیت و ضرورت توصعه جهانگردی در ایران هنوز سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منسجم و كار آمدی برای آن طراحی نشده است . به نظر می رسد مباحث تئوریك جهانگردی خصوصااز نگاه بازاریابی به بازشناسی و بازكاوی دقیق تری نیاز دارد . بسیاری از صاحب نظران بر این باورند كه رمز موفقیت این ضنعت در گرو درك عمیق از ابعاد بازاریابی آن است . با عنایت به مطلب فوق ، محور اصلی این تحقیق بازاریابی گردشگری است . اما باد در نظر داشت سیاست های جهانگردی در شكل دهی ابعاد بازاریابی نقش تعین كننده دارد . در این تحقیق برآنیم ضمن نشان دادن عوامل مؤثر سیاست گذاری در بازاریابی درصنعت جهانگردی ایران ، تاثیرات آن را در بر ابعاد بازاریابی در قالب یك مدل سنجش نمایم و در خاتمه پیشنهادهای را برای بهبود وضعیت فعل مطرح سازیم . فهرست مندرجاتچكیده...................................................................................... 1مقدمه..................................................................................... 3فصل اول: كلیات تحقیقتعریف موضوع........................................................................ 5اهمیت موضوع....................................................................... 6بیان مساله............................................................................ 7فصل دوم: پیشینه، اهداف و فرضیه تحقیقسابقه و ضرورت انجام تحقیق.............................................. 9اهداف و كاربردهای تحقیق................................................... 10 فرضیه های تحقیق............................................................... 11فصل سوم: رویكرد های نظری بازاریابیتعریف بازاریابی (1)................................................................ 12تعریف بازاریابی صنعت گردشگری....................................... 13فرآیند بازاریابی ....................................................................... 15بخش بندی( تقسیم بندی بازار)................................................. 16فصل چهارم: رویكرد نظری سیاست گذاریمفهوم سیاست گذاری جهانگردی...............................................19فصل پنجم: آشنایی با صنعت جهانگردی ایران و جهانجهانگردی در جهان كنونی......................................................... 21عمده ترین چالش های فرا روی صنعت جهانگردی ایران ......... 23فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیریمنابع و مآخذ............................................................................. 27
"